تبلیغات
آموزش دروازه بانی فوتبال|دروازه بان - شاخصه های مربوط به دروازه بان ها

آموزش دروازه بانی فوتبال|دروازه بان

این آموزش توسط بسیاری از قهرمانان این رشته ورزشی استفاده شده

این مجموعه برای حرفه ای ها و کسانی که قصد حرفه ای شدن دارند پیشنهاد می شود

مجموعه ای برای آموزش دروازبانی فوتبال برای علاقه مندان این رشته و کسانی که به فکر قهرمانی در این رشته هستند

خرید آموزش دروازبانی فوتبال

توجه کنید: این محصول دارای گارانتی بدون قید و شرط فروشگاه با ضمانت بازگشت پول و یا تعویض میباشدپس با اطمینان خرید کنید

این محصول به صورت اورجینال از فروشگاه ارائه میشود و شماره مجوز در توضیحات درج گردیده

خرید پستی

فقط  10000 تومان!          شماره مجوز: ۱۵۵/۸۹۱۳۲

با استفاده از این مجموعه جزو ستارگان دنیای فوتبال و دروازه بانان خواهید شد

شاخصه های مربوط به دروازه بان ها


شاخصه های مربوط به دروازه بان ها


۱- جایگیری : شامل قابلیت ایجاد زاویه,آگاهی در استقرار نسبت به وضعیت های مختلف توپ,جایگیری در موقعیت های مختلف هنگام ضربات ایستگاهی,تجربه

۲- عکس العمل : به ترتیب شامل : ۱-سرعت ۲-سرعت تحلیل ۳-سرعت تصمیم گیری ۴-سرعت واکنش

۳- پیش بینی  : شامل قابلیت پیش بینی در وضیت های مختلف بازی , قابلیت بازیخوانی , آگاهی از مهارت حریفان , تجربه

۴- خروج  : شامل خروج برای مهار سانتر های ارسالی از جناحین , مهار توپ های بلند بر مبنای درک و هوش و پوشش پشت مدافعان

۵- قابلیت شیرجه و مهار توپ : شامل تکنیک مهار توپ های زمینی , قابلیت مهار توپ های بلند بر مبنای تکنیک – تکنیک شیرجه

به ادامه مطالب بروید

۶- مهارت در شروع بازی :  شامل شروع بازی با پا , شروع بازی با دست و مهارت شروع حمله

۷- مهارت تاکتیکی : شامل پوشش , بازیسازی ضد حمله , بردن بازی به مناطق مورد نظر تدابیر تیمی

۸- ارتباط : شامل هماهنگی با خط دفاع , ارتباط با همبازیان , ارتباط با مهاجمین , فرماندهی دیوار دفاعی در هنگام زدن ضربات ایستگاهی

۹- قدرت روانی : شامل مصمم بودن , شجاعت , جسارت , اعتماد به نفس , انگیزه , روحیه برتری جویی , خونسردی و تمرکز , قدرت هدایت و رهبری , تجربه

۱۰-  قابلیت مقابله با شرایط یک در مفابل یک : شامل :۱-حرکت به سمت مهاجم پا به توپ  ۲-تشخیص زاویه مناسب , ۳- مهارت در زمان بندی و زمان گیری  ۴- شجاعت در موقعیت  ۵- تجربه دروازه بان برتر جهان

 

نام دروازه بان                      

بوفون

پیتر چک

فان در سار

لمان

الیور کان

کاسیاس

والدس

دیدا

کانیزارس

آبوندانزیری

مجوع در جهان

۱

جای گیری

۵/۹

۵/۸

۹

۸

۵/۸

۸

۵/۷

۸

۸

۵/۷

۸۳

۲

عکس العمل

۱۰

۹

۸

۹

۹

۹

۸

۵/۷

۵/۷

۵/۷

۵/۸۴

۳

پیش بینی

۹

۵/۸

۵/۹

۹

۸

۵/۸

۸

۷

۷

۷

۵/۸۱

۴

خروج

۵/۹

۵/۹

۱۰

۱۰

۵/۷

۷

۷

۵/۷

۷

۵/۷

۵/۸۲

۵

قابلیت شیرجه و مهار توپ

۵/۹

۹

۸

۹

۸

۹

۵/۸

۵/۸

۵/۷

۸

۸۵

۶

مهارت در شروع بازی

۹

۸

۱۰

۵/۸

۵/۷

۵/۷

۷

۵/۷

۵/۷

۵/۷

۸۰

۷

مهارت تاکتیکی

۹

۵/۹

۱۰

۵/۹

۹

۹

۵/۸

۸

۵/۸

۹

۹۰

۸

ارتباط

۵/۹

۱۰

۱۰

۱۰

۱۰

۵/۸

۸

۸

۵/۸

۸

۵/۹۰

۹

قدرت روانی

۱۰

۹

۱۰

۸

۱۰

۹

۵/۸

۸

۸

۵/۷

۸۸

۱۰

شرایط یک در مقابل یک

۱۰

۵/۹

۹

۵/۹

۵/۹

۱۰

۹

۹

۵/۸

۹

۹۳

 

مجموع

۹۵

۵/۹۰

۵/۹۲

۵/۹۰

۸۸

۵/۸۵

۸۰

۷۹

۷۸

۵/۷۸

۵/۸۵۷

 

 

 امتیازات ثبت شده برای ۱۰ دروازه بان برترایران

 

نام دروازه بان                      

میرزاپور

رودباریان

رحمتی

طالب لو

ف.کریمی

احمدی

م.محمدی

همامی

مکانی

معمار زاده

مجوع در ایران

عابدزاده

حجازی

۱

جای گیری

۵/۶

۶

۵/۵

۵/۶

۵/۴

۵

۶

۵/۵

۴

۵/۴

۵۴

۵/۸

۸

۲

عکس العمل

۷

۶

۵/۵

۵/۵

۴

۵

۵/۵

۵/۵

۵/۴

۵

۵/۵۳

۵/۷

۵/۷

۳

پیش بینی

۵/۵

۵

۵/۴

۵

۵/۴

۵/۴

۵/۵

۵/۴

۴

۴

۴۷

۷

۵/۸

۴

خروج

۵/۴

۵

۵/۴

۵/۵

۵/۴

۵

۵

۵

۵/۳

۳

۵/۴۵

۵/۷

۵/۶

۵

قابلیت شیرجه و مهار توپ

۵/۷

۵/۶

۶

۵/۵

۵/۴

۵

۵/۵

۵

۴

۴

۵/۵۳

۵/۷

۵/۷

۶

مهارت در شروع بازی

۳

۵/۴

۵/۴

۵/۴

۵/۳

۴

۴

۴

۵/۳

۳

۵/۳۸

۷

۵/۶

۷

مهارت تاکتیکی

۵

۵/۴

۵/۴

۴

۵/۳

۵/۳

۴

۵/۳

۳

۳

۵/۳۸

۶

۵/۶

۸

ارتباط

۵/۶

۵/۶

۶

۵/۵

۵

۵/۵

۵

۵

۴

۵/۴

۵/۵۳

۵/۶

۵/۶

۹

قدرت روانی

۸

۷

۵/۶

۷

۵/۵

۵/۵

۶

۵/۴

۵

۵

۶۰

۱۰

۵/۸

۱۰

شرایط یک در مقابل یک

۵/۷

۵/۶

۵/۵

۵/۶

۵

۵/۵

۶

۵

۵/۴

۴

۵۶

۸

۷

 

 

مجموع

۶۱

۵/۵۷

۵۳

۵/۵۵

۵/۴۴

۵/۴۸

۵/۵۲

۵/۴۷

۴۰

۴۰

۵۰۰

۷۵

۷۳
[ 12:52 ب.ظ ] [ الماس من ]

[ نظرات() ]